Hovedsiden  
Referanser arrangement: 
Konserter
Revy/Teater/Musikaler
Idrettsarrangement
Messer/Martna/Festivaler
Utendørsteater
Andre arrangement

Ta kontakt:
Tlf.    907 52199 / 74056396
Faks 74056572

E-post  
postmaster@levangerlyd.no 

 

 LEVANGER LYD   bistår med
 
lyd- og lystjenester til  arrangement
 innendørs og utendørs:

 • revyforestillinger
 • konserter
 • cabaretforestillinger
 • teaterforestillinger
 • messer
 • martna
 • idrettsarrangement
 • møter
 • +++

 

 LEVANGER LYD 
  leverer og monterer lyd- og
 
lysutstyr i:

 • samfunnshuset
 • bedehuset
 • kirka
 • skolen
 • fritidsklubben
 • diskoteket
 • kjøpesenteret
 • idrettsarenaen
 • +++